آیا بعد از انجام جراحی زیبایی سینه می توان سینه ها را به اندازه دلخواه به هم نزدیک کرد؟

بیمارن بعد از عمل جراحی زیبایی سینه یکی از نکاتی که خیلی برای آن ها مهم است این است که سینه هایی نزدیک به هم داشته باشند و پزشک جراح باید در سه نوع عمل زیبایی کوچک کردن و بزرگ کردن سینه و همچنین بالا کشیدن سینه مد نظر داشته باشد اما پزشک جراح نمی تواند شکل و آناتومی سینه را دستکاری کند .در بعضی از سینه ها به طور طبیعی از هم دورند و بعضی از آنها نزدیک  و پزشک می تواند با تغییر این فاصله را زیاد یا کم کند .فاصله و اندازه سینه ها و همچنین پوست و نسج سینه همه قبل از جراحی طراحی و به بیمار گفته می شود.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار پردازش